خطای vmware هنگام روشن شدن It conflicts with VMware reserved MACs. Click here for more details

شرح مشکل:

زمان روشن کردن vmware ممکن است با خطای زیر مواجه شوید/

It conflicts with VMware reserved MACs. Click here for more details.

Cannot start VM. Invalid MAC address specified

و یا خطای Invalid MAC address specified. 12:34:6:78:90:12 is not an allowed static Ethernet address. It conflicts with VMware reserved MACs.

 

راه حل:

  • سرور مجازی را خاموش نمایید
  • وارد تنظیمات ماشین مجازی Edit Setting شوید.
  • از سربرگ vm option به قسمت advanced مراجعه کرده و کزینه edit configuration را انتخاب کنید.
  • یک پارامتر جدید میبایست اضافه کنیم. بنابراین کلید add parameter را انتخاب کنید.
  • اسکرول صفحه را تا انتها پایین بکشید. در انتهای صفحه یک پارامتر جدید اضافه شده است که مقدار پیش فرض آن Click to edit key است.
  • بر روی کادر سمت چپ کلیک کرده و مقدار ethernet0.checkMACAddress و در کادر مقابل آن false قرار دهید.
  • ذخیره تنظیمات – استارت ماشین – موفق باشید