خانه / مقالات دامنه Domain

مقالات دامنه Domain

آیا دامنه IR در SEO سایت تاثیر دارد؟

 

دامنه‌های ملی یا Country Code Top-Level Domain) ccTLD) دامنه‌هایی با پسوند دو کاراکتری و منحصر به کشور و یا منطقه جغرافیایی معینی هستند. بعضی از این پسوندها، تنها توسط ساکنین منطقه مورد نظر قابل ثبت بوده و بعضی دیگر به‌صورت عمومی قابل ثبت هستند. پسوند ملی ir. که از اسم IRAN مشتق شده، منحصر به کشور ایران است. یعنی امکان ثبت این دامنه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد که تابعیت یا اقامت این کشور را داشته ‌باشند.

ادامه ی مطلب